Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Veřejné zakázky / Obchodní smlouvy

Veškeré obchodní smlouvy včetně objednávek nad 50 tis.Kč jsou od 1.7.2016 dle Zákona o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) řádně uveřejňovány, a je možné si je vyhledat na adrese:  https://smlouvy.gov.cz/

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf